Program Szkoły Trenerów Biznesu

1. Kompetencje trenera biznesu

 • Zawód – trener: obszar i charakterystyka profesji
 • Niezbędne kompetencje w zawodzie trenera
 • Ja jako trener-autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Mój osobisty styl pracy
 • Etyka w pracy trenerskiej
 • Trener a nauczyciel – wykładowca

2. Specyfika uczenia się dorosłych – Neuroandragogika

 • Jak uczą się dorośli
 • Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba
 • Uruchamianie procesu uczenia się na zajęciach, wykładach, warsztatach
 • Style uczenia się i ich wpływ na projektowanie szkoleń
 • Bariery w uczeniu się i sposoby ich pokonywania

3. Dynamika grupy

 • Rodzaje grup szkoleniowych
 • Dynamika procesów grupowych
 • Wykorzystanie teorii procesu grupowego w codziennej praktyce edukacyjnej
 • Budowa grupy szkoleniowej – role grupowe i ich wykorzystanie na szkoleniu

4. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych
 • Zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • Wybór metod szkoleniowych, dobór pomocy
 • Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych
 • Realizacja szkolenia w zgodzie z aktualnymi potrzebami uczestnika
 • Rola kontraktu

5. Metodyka szkoleń

 • Metody i techniki stosowane w czasie szkoleń
 • Analiza przypadku
 • Grupowe techniki rozwiązywania problemów
 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praca z kamerą
 • Formy kreatywne – metafory, cytaty, praca z przestrzenią, inspiracja muzyczna
 • Projektowanie ćwiczeń specjalistycznych
 • Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera

6. Autoprezentacja w pracy trenera biznesu

 • Czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak go wykorzystać
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej
 • Podstawy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Zarządzanie przestrzenią sali szkoleniowej
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne

7. Motywacja grupy szkoleniowej

 • Własne zasoby motywacji
 • Motywacja własna a motywacja grupy
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Etapy motywacji
 • Określanie celów i ich znaczenie do rozwijania motywacji w grupie szkoleniowej

8. Komunikacja w pracy trenera – sprawne narzędzia pracy

 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej – spójność wewnętrzna
 • Podstawowy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Techniki narzędzi podstawowe wykorzystywane w pracy trenera
 • Uważność – czym jest, do czego służy,jak ją w sobie uruchomić
 • Podstawowe narzędzia sztuki porozumiewania się
 • Słucham, słyszę, weryfikuję, działam i mówię – proces !

9. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi

 • Najczęstsze trudności spotykane podczas szkoleń
 • Rodzaje trudnych uczestników
 • Asertywność w trudnych sytuacjach szkoleniowych

10. Indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami

11. Sesje eksperckie (praca w grupach warsztatowych) 4 x 2 h/grupę

 • konsultacje z ekspertami zaprojektowanych przez siebie warsztatów
 • praktyczna nauka przez doświadczenie konstruowania efektywnych warsztatów szkoleniowych

12. Certyfikacja

 • Test wiedzy
 • Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego = egzamin ustny – praktyczny
 • Rozmowy indywidualne z informacją zwrotną i utworzeniem indywidualnego planu rozwoju
 • Rozdanie zaświadczeń i certyfikatów
Scroll to top

Korzystając z witryny wyrażasz zgodę na politykę cookies. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close