Program Szkoły Trenerów Biznesu

1. Kompetencje trenera biznesu

 • Zawód – trener: obszar i charakterystyka profesji
 • Niezbędne kompetencje w zawodzie trenera
 • Ja jako trener-autodiagnoza mocnych i słabych stron
 • Mój osobisty styl pracy
 • Etyka w pracy trenerskiej
 • Trener a nauczyciel – wykładowca

2. Specyfika uczenia się dorosłych – Neuroandragogika

 • Jak uczą się dorośli
 • Uczenie się przez doświadczenie – cykl Kolba
 • Uruchamianie procesu uczenia się na zajęciach, wykładach, warsztatach
 • Style uczenia się i ich wpływ na projektowanie szkoleń
 • Bariery w uczeniu się i sposoby ich pokonywania

3. Dynamika grupy

 • Rodzaje grup szkoleniowych
 • Dynamika procesów grupowych
 • Wykorzystanie teorii procesu grupowego w codziennej praktyce edukacyjnej
 • Budowa grupy szkoleniowej – role grupowe i ich wykorzystanie na szkoleniu

4. Planowanie i organizacja treningów i szkoleń

 • Analiza potrzeb szkoleniowych
 • Wyznaczanie celów szkoleniowych
 • Zasady konstruowania programów i modułów szkoleniowych
 • Wybór metod szkoleniowych, dobór pomocy
 • Zasady tworzenia materiałów szkoleniowych i prezentacji multimedialnych
 • Realizacja szkolenia w zgodzie z aktualnymi potrzebami uczestnika
 • Rola kontraktu

5. Metodyka szkoleń

 • Metody i techniki stosowane w czasie szkoleń
 • Analiza przypadku
 • Grupowe techniki rozwiązywania problemów
 • Symulacje i odgrywanie ról
 • Praca z kamerą
 • Formy kreatywne – metafory, cytaty, praca z przestrzenią, inspiracja muzyczna
 • Projektowanie ćwiczeń specjalistycznych
 • Trening twórczości i twórczego myślenia w pracy trenera

6. Autoprezentacja w pracy trenera biznesu

 • Czym jest efekt pierwszego wrażenia i jak go wykorzystać
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej
 • Podstawy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami
 • Zarządzanie przestrzenią sali szkoleniowej
 • Praktyczne ćwiczenia autoprezentacyjne

7. Motywacja grupy szkoleniowej

 • Własne zasoby motywacji
 • Motywacja własna a motywacja grupy
 • Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
 • Etapy motywacji
 • Określanie celów i ich znaczenie do rozwijania motywacji w grupie szkoleniowej

8. Komunikacja w pracy trenera – sprawne narzędzia pracy

 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w pracy trenerskiej – spójność wewnętrzna
 • Podstawowy retoryki – czyli jak mówić, żeby Cię słuchali
 • Techniki narzędzi podstawowe wykorzystywane w pracy trenera
 • Uważność – czym jest, do czego służy,jak ją w sobie uruchomić
 • Podstawowe narzędzia sztuki porozumiewania się
 • Słucham, słyszę, weryfikuję, działam i mówię – proces !

9. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi

 • Najczęstsze trudności spotykane podczas szkoleń
 • Rodzaje trudnych uczestników
 • Asertywność w trudnych sytuacjach szkoleniowych

10. Indywidualne sesje coachingowe z uczestnikami

11. Sesje eksperckie (praca w grupach warsztatowych) 4 x 2 h/grupę

 • konsultacje z ekspertami zaprojektowanych przez siebie warsztatów
 • praktyczna nauka przez doświadczenie konstruowania efektywnych warsztatów szkoleniowych

12. Certyfikacja

 • Test wiedzy
 • Przygotowanie i realizacja autorskiego programu szkoleniowego = egzamin ustny – praktyczny
 • Rozmowy indywidualne z informacją zwrotną i utworzeniem indywidualnego planu rozwoju
 • Rozdanie zaświadczeń i certyfikatów
Scroll to top